Witamy na stronie Clubu AA

Piosenka na rozgrzanie

Zimno tak, że aż strach, jak tu rozgrzać się? C e F C Korowody chłodnych myśli oziębiają mnie, F C d G Nie pomaga łyk herbaty ani ciepły szal, C e F C Urojonych myśli kraty jak roztopić mam. F C d G

Ref: Piosenka na rozgrzanie, na rozgrzanie serc, C e F G Rozgrzewa mnie takie granie, jak w domu ciepły piec, W przytulnym cieple nutek, w przytulnym cieple pauz, F G C a Z zimnego jak lód serca wypłynie czasem łza. F G F G

Jak dziewczynka z zapałkami chcę ciepła, miłości, Nie rozgrzeję się słowami tymi, co ze złości. Nie ogrzeją nas pajace, co na sznurkach skaczą, Bo choć wszystkim jes tak zimno, dobrze dziś pajacom.

Ref: Piosenka na rozgrzanie...