Witamy na stronie Clubu AA

DROGA

sł. i muz. Jerzy Reiser

Wczorajszym myślom trudno w niepogodzie C D C G W dzisiejszych czasach znaleźć dobry znak a D G Wczorajsze myśli gubią się po drodze C D C G Po naszej drodze, która drogą bywa tak a D G I tylko rzeki płyną w swych dolinach e C D A na pustyniach piasek wciąż ten sam e C G D Lecz z każdym rokiem wiosna nieco inna G G7 C e I nie wiem za co jutro głowę dam a D A stare słońce coraz wcześniej wschodzi e C D By swej samotnej drogi ciężar nieść e C G D Gdy z każdym rokiem w innej płynę łodzi G G7 C e I nie wiem komu jutro oddam cześć a D Daj nam Boże rok jeden jeszcze G C G H7 Dopiszemy do przeszłych go lat H7 e C D Niech nam głowy na nowo bezcześci C G e Trochę dziwny, nasz dziwny, mały świat a C G D Niech za morze wybiorą się deszcze G C G H7 Dobre słowa sprzedane na pniu H7 e C D Nie za wiele marzenia się zmieści C G e W przechodzonym, zwykłym szarym dniu a C G D Lecz już się kwieci nowy kwiecień C G D e Nowym się bzem umaił maj C G D I znowu można jak ptak polecieć C e C e A7 D Tylko mi skrzydeł parę daj C G D Niczego nam nie będzie trzeba C G D e Wystarczy świeża zieleń drzew C G D Złociste słońce w błękicie nieba C e C e A7 D Potoku szum i wiatru wiew C G D Może wrócimy tacy sami C G D e Z jesiennym chłodem do swych drzwi C G D A może siebie kiedyś spytamy C e C e A7 D Czy stary niedźwiedź mocno śpi? C G D Kto boi się Czarnego Luda? C G D e Dla kogo zbudujemy most? C G D Może odpowiedź znaleźć się uda C e C e A7 D Obchodzić wokół czy iść wprost? C G D Lecz już się kwieci... Wczorajszym myślom...